WiseGym – allt i ett system

Visst är det enkelt! CRM-styrd hemsida, marknadskommunikation, försäljning och ekonomisk förvaltning i ett enda system: med samma logik, gemensamma analyser och användaruppgifter.
​​​​​​​

Träning är inte alltid enkelt, men systemet bör vara det. WiseGym hänger med i det aktiva livet!


​​​​​​​WiseGyms fördelar​​​​​​​

Ett innovativt grepp
WiseGym är en alltigenom finländsk innovation på väg mot den internationella marknaden, och allt utvecklingsarbete har skett i Finland. Vi har sammanlagt 100 års erfarenhet av gymverksamhet och ett flertal system. Vi vill hjälpa dig byta ut ineffektiva processer och gamla system till genuint smidiga alternativ. Din affärsverksamhet och dina mål bestämmer vad systemet ska åstadkomma, inte tvärtom. Vi vill erbjuda ditt företag innovativa lösningar som hjälper ditt företag växa.

Ett genuint smidigt system
I WiseGyms system bildar alla funktioner verkligen en enda familj: du leder hela din affärsverksamhet via ett användargränssnitt oavsett om det är fråga om kommunikation, försäljning eller ekonomisk förvaltning.

Effektivitet och konkurrensfördelar med automatisering
Vi automatiserar uppgifter där du inte behövs. Systemet sköter bland annat om administrationen av fakturering, inköps- och försäljningsreskontra, så att du kan fokusera på uppgifter som ger dig konkurrensfördelar. WiseGym frigör tid till att utveckla varumärket och affärsverksamheten, skapa intressant innehåll och förbättra kundupplevelserna.

Kundnöjdhet med digitala tjänster
Konsumenterna är välinformerade och kräver både snabba och okomplicerade tjänster. Med WiseGym kan du erbjuda dina kunder en mer omfattande gymupplevelse och effektivare interaktion med hjälp av digitala tjänster. Med WiseGyms mobilapp kan du bli en del av din kunds vardag. Passerkortet hör till historien, ett mobilt gymkort har du alltid med dig.

Genomskinliga kostnader
Med WiseGym-systemet stöter du inte på dolda kostnader, eftersom kostnaderna grundar sig på genomskinlighet. WiseGym ger dig besparingar och skapar framför allt nya inkomstströmmar för ditt företag. Vårt mål är att ditt företag ska uppnå ett bättre resultat.

Införande av WiseGym
Det tar 20 arbetsdagar att införa WiseGym. Den utsedda kundansvariga på WiseNetwork leder arbetet, och tillsammans med kunden inrättas systemet, fastställs reglerna och produceras alternativt kopieras innehållet.


Med bästa hälsningar,


Anna Stenberg

Country Manager Sweden

​​​​​​​073 352 41 08


All in One System.