WiseGym - kaikki samassa järjestelmässä

WiseGym on toiminnanohjausjärjestelmä kuntosaleille ja liikuntakeskuksille kokoon, sijaintiin tai konseptiin katsomatta. WiseGymissä CRM-ohjatut markkinoinnin, myynnin ja taloushallinnon työkalut muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka tarkoitus on tehostaa yrityksen toimintaa. Juuri tämä tekee WiseGymin arkkitehtuurista sekä käytettävyydestä ainutlaatuisen ja uniikin.


Markkinointiviestinnän työkalut
CRM-ohjatulla markkinointiviestinnällä (kotisivut, some ja uutiskirjeet) sisältöjä luodaan ja jaetaan. Lisäksi löytyy työkalut tapahtumajärjestämiseen (WiseEvent), tiedonkeräykseen (WiseSurvey) – eli osallistuttaminen kyselyillä, kilpailuilla/arvonnoilla ja lomakkeilla sekä WiseAd kotisivujen mainonnan hallintaan. Näiden työkalujen tehtävä on luoda kiinnostusta ja kysyntää yhtiön tuotteisiin tai palveluihin. Kaikki nämä toiminnallisuudet keräävät yhdenmukaisen analytiikan asiakaspotentiaalin kiinnostuksesta.


Myynnin työkalut
Kaikkia myynnin kanavia ohjaa tuote- ja varastohallinta (WisePDM). Myynnin kanavia ovat sopimus/tilausmyynti (WiseDeal), verkkokauppamyynti (WiseEcommerce), ajan ja paikan varaaminen (WiseReserve) ja kassamyynti (WisePOS).

  • Sopimukset ja tilaukset

Pitkäkestoiset sopimukset ja kertaluonteiset tilaukset voidaan hyväksyttää vahvalla mobiili/pankki vahvisteella (WiseSign), minkä jälkeen niiden laskutus automatisoidaan kerralla tai erissä maksettaviksi. Laskutuksen maksumuistutukset hoituvat automaattisesti annettujen asiakaskohtaisten asetusten mukaan. Laskutusdata siirtyy automaattisesti tuotehallinnossa osoitetuille kirjanpitotileille, myös kirjaus pois myyntisaamisista tapahtuu automaattisesti järjestelmän pankkiyhteyden avulla.

  • Verkkokauppa

Verkkokauppa toimii tilauksen tavoin poiketen siten, että maksu tapahtuu oston yhteydessä. Verkkokaupassa voi olla myös useampia myyjiä, jolloin maksut ohjataan esim. Paytrailin avulla kumppanin tilille kokonaan tai osittain (esimerkiksi komissio vähennettynä).

  • Kulunvalvonta

CRM ohjaa kulunvalvonnan laitteita (ovet ja portit) reaaliajassa - ostetulla salikortilla pääsee heti treenaamaan ja toisaalta maksamatta jäänyt salikortti jäädytetään/palautetaan aktiiviseksi automaattisesti.

  • Ajan ja paikan varaaminen ja myynti

​​​​​​​Ajan ja paikan varaukset (ryhmäliikunnan paikat, pelikentät, jne.) toimivat järjestelmässä CRM-ohjatusti - CRM määrittää, sisältyykö varausoikeus asiakkuuteen vai vaaditaanko verkkokaupassa maksu. Lisäksi CRM ohjaa varauksen pohjalta mahdollisia kulkuoikeuksia ovista, porteista, tms.

  • Kassasovellus

Kassasovellus (WisePOS) on tabletissa ja läppärissä toimiva kassajärjestelmä. Eri toimipisteille räätälöidään tuotehallinnon avulla omat kassapöydät. Data siirtyy automaattisesti kirjanpitoon omille tileilleen.


Taloushallinnon työkalut
Taloushallinnon työkalut sisältävät myyntilaskut, ostolaskut ja palkkalaskut. Nämä työkalut toimivat keskenään samankaltaisesti. Myynti- ja ostolaskuthan ovat samaa asiaa - riippuu vain katsotaanko asiaa myyjän vai ostajan näkökulmasta. Molemmissa prosessit on pitkälle automatisoitu ja tehostettu, jotta taloushallinto on kaikille helppoa ja reaaliaikaista. Palkkalaskujen prosessit ovat samat kuin ostolaskuissa, sisältäen tarkastamisen ja hyväksymisen.

Käteis- ja pankkikorttiostoja varten on kuittisovellus, johon kuvataan sovelluksen kautta oston käyttötarkoitus ja lähetetään järjestelmään. Kuitin tiliöinti on taloushallinnon työtä.


Analytiikka
Kaikilla työkaluilla on yhdenvertainen analytiikka, jotka yhdessä muodostavat loogisen kokonaiskuvan.


Ominaisuudet liikunta-alan toimijoille

Mikä on mobiilisalikortti?

Innovaatiomme hyödyntää asiakkaan puhelinta salikorttina, jonka avulla asiakas pääsee sisään liikuntakeskuksen tiloihin. App voi sisältää mobiilisalikortin lisäksi monia muita asiakkaalle hyödyllisiä ominaisuuksia ja toimintoja.

Lue lisää

Jäsentesi tai asiakkaidesi oma sivusto

Tiesithän, että WiseGymillä voit helposti jakaa sisältöjä rajoitetuin käyttöoikeuksin. Tarkoittaa siis sitä, että pystyt helposti tekemään vaikka jäsenillesi oman sivuston, johon muut ei pääse.

Lue lisää

Kulunvalvonta

WiseGymin järjestelmän kulunvalvontaa voidaan käyttää erittäin monilla eri laitteilla ja löytää liikuntakeskukselle parhaiten sopiva ratkaisu laajasta laitetoimittajien valikoimasta.

Lue lisää


WiseGymin edut

Helppokäyttöinen
Kaikki järjestelmän osat toimivat toistensa kaltaisesti – samoilla logiikoilla, olipa sitten kysymys viestinnästä, myynnistä tai taloushallinnosta.

CRM-ohjattu
WisePlatform toimii kokonaisuudessaan CRM:n ohjaamana. WiseCRM jakaa WiseRoles-roolinhallinnan avulla järjestelmän luku- ja käyttöoikeudet sekä kerää toiminnallisuuksista käyttöhistorian. GDPR:n mukainen tietojen käsittelyn todentaminen ja säilytys on kaikissa toiminnallisuuksissa selkeää.

Päällekkäinen työ poistuu
Kaikki tallennetaan vain kertaalleen; julkaisutuotanto, kontaktit, tuotteet, tarjoukset, sopimukset, tilikartta. Osto-, myynti- ja palkkadata automatisoituna järjestelmän kirjanpitosovellukseen, näin perinteinen kirjanpito vähenee oleellisesti.

Valmis järjestelmä - nopea käyttöönotto
​​​​​​​
WisePlatform on räätälöity kokonaisuus, joka toteutetaan asiakkaan valitsemilla toiminnallisuuksilla ja visualisoidaan asiakkaan graafisella ilmeellä. Käyttöönotto on helppoa: järjestelmä saadaan avattua valituilla rakenteilla sekä asiakkaan graafisella ilmeellä muutaman työpäivän aikana.

Jatkuva kehitys
WiseNetworkin asiakkaat muodostavat kehitysverkoston, jossa tuotekehitys tapahtuu asiakkaiden aloitteista. Järjestelmän päivitys uusilla ominaisuuksilla tapahtuu kuukausittain ja näin asiakkailla on käytössä aina markkinoiden ketterin ratkaisu.

Kilpailukykyiset läpinäkyvät kustannukset
WisePlatformin käyttöönotettujen toiminnallisuuksien kuukausi-kohtainen SaaS -palvelumaksu tekee kokonaiskustannuksista hallittavan ja läpinäkyvän.​​​​​​​​​​​​​​

Looginen tapahtumaketju
Monikanavaviestintä ja myynti sekä taloushallinto muodostavat luonnollisen tapahtumaketjun, joista jokaisesta vaiheesta syntyy järjestelmään automatisoitu analytiikka.

Turvallinen
Tiedostamme toiminnassamme tietoturvaan liittyvät riskit panostamme tietoturvatasoomme jatkuvasti.

Ekologinen, paperiton toiminta
Wisen pilvipohjainen SaaS-palvelumalli mahdollistaa kokonaisuudessaan ekologisen paperittoman toiminnan.

Suomalainen innovaatio, työ ja palvelutuote
​​​​​​​WisePlatform on kokonaisuudessaan suomalainen kansainvälistyvä innovaatio, kaikki kehitystyö on tehty Suomessa.


Mitkä ovat WiseGymin edut verrattuna muihin järjestelmiin?

Treenaaminen ei ole aina helppoa, mutta järjestelmän pitää olla. WiseGym pysyy vauhdissa mukana!

Lue lisää


Mullistamme kuntosalikokemuksesi.